Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100793 (17.11.2014 г.), 100101596 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Тодор Влайков
Телефон:052656045
Мобилен:0887266707
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:НИ-1993, МС-2014
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)