Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100454 (11.02.2015 г.), 100100255 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, бул. Русе
Телефон:064801840
Мобилен:0888545331
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИСИ - София)