Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100682 (17.11.2014 г.), 810100539 (15.02.2018 г.), 100100034 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Васил Друмев
Мобилен:0888403761, 0888773608
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2006, ТПВ-2014, ЗЗТН-2018
Образование:висше (ИУ - Варна)