Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100380 (17.11.2014 г.), 100100123 (14.12.2009 г.), 500100055 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Светлоструй
Телефон:028715538
Мобилен:0876996856
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1995, ТПВ-1996, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИАС - София)