Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100457 (11.02.2015 г.), 100101223 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ж.к. Дружба
Мобилен:0888957181
Специалност:Счетоводство и анализ
Стаж:НИ-2006, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ПУ Паисий Хилендарски - Пловдив)