Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100144, 100100144 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Асеновград 4230, ул. Стоян Джамсъзов № 5
Мобилен:0888452937
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)