Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100438 (11.02.2015 г.), 100100439 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, бул. 6-ти септември
Телефон:032630342
Мобилен:0898462309
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИСИ - София)