Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100871 (22.1.2024 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, жк. Обеля
Мобилен:0888729967
Специалност:Финансов контрол
Стаж:ТПВ-2024
Образование:висше (УНСС)