Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102641 (11.1.2024 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Костинброд, с. Царичина
Мобилен:0888793824
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2024
Образование:висше (УНСС)