Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100862 (8.12.2023 г.), 400100231 (11.01.2024 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. Младост 3
Мобилен:0887426244
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2023, ПИИС-2024
Образование:висше (УНСС)