Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102628 (24.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. "Добротица"
Мобилен:0897947937
Специалност:Строително предприемачество
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ИУ Варна)