Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102607 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Искър"
Мобилен:0889750120
Специалност:МИО със специализация "Управление на проекти"
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УНСС)