Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100837 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. "Лозенец", ул. "Янко Софийски войвода"
Мобилен:0888683364
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИАС)