Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102610 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново, ул. "Охрид"
Мобилен:0887409428
Стаж:НИ-2023
Образование:више (ВПИ "Константин Преславски")