Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102615 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. "Белица"
Мобилен:0886069556
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УАСГ)