Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102614 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, ул. "Константин Нунков"
Мобилен:0899189662
Специалност:Консервиране и хладилна техника
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УХТ Пловдив)