Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102611 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1113, ж. к . Изток, ул."Тинтява"
Мобилен:0883375540
Специалност:Урбанизъм
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УАСГ)