Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102616 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ул. "Червена роза"
Мобилен:0883337584
Специалност:ССС
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УАСГ)