Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102169 (17.11.2014 г. г.), 300100774 (17.11.2014 г. г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна, ж.к. Възраждане
Мобилен:0887334776
Специалност:Икономика
Стаж:НИ-2014, МС-2014
Образование:висше (ВИНС Варна)