Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100632 (20.6.2023 г.), 100102594 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ж.к. "Дъбника-Орбити"
Мобилен:0899047731
Специалност:Финанси-банков мениджмънт
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (Стопанска академия "Д.Ценов" - Свищов)