Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102605 (20.4.2023 г.), 500100805 (12.01.2018 г.), 300100912 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, Красно село, ул. Грамада
Мобилен:0879639616
Специалност:Интелектуална собственост
Стаж:ТПВ - 2018, МС-2019
Образование:висше (УНСС)