Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100631 (25.05.2023 г.), 100102568 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1836, "ж.к. Левски Г"
Мобилен:0894349797
Специалност:Горско Стопанство
Стаж:НИ-2023
Образование:ЛТУ - София