Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102609 (10.11.2023 г.), 810100627 (25.05.2023 г.), 300100964 (24.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора, ул. Васил Левски
Мобилен:0877027024
Специалност:бизнес администрация
Стаж:ЗЗТН-2023, НИ-2023, МС-2023
Образование:висше (HEC Montreal)