Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100215 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ж.к. "Лозенец", ул. "Църноок" № 8
Мобилен:0888847208
Специалност:Стопанско управление и администрация
Стаж:ТПВ-2000
Образование:висше (УННС)