Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101519 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, ж.к. "Младост", ул. "Пирдоп" № 4
Мобилен:0878511212, 0878470303
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше (ВИСИ - София)