Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100891 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин, ул. "Екзарх Йосиф I"
Телефон:094609450
Мобилен:0887743560
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:средно специално