Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 102101164 (20.6.2023 г.), 501100666 (20.6.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ул. "Михаил Сарафов"
Мобилен:0894610014, 0898773968
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2007, ТПВ-2011
Образование:висше (БСУ)