Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102604 (20.04.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1632, жк. "Овча Купел-1"
Мобилен:0898515586
Специалност:Статистика и иконометрия
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УНСС)