Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102599 (15.2.2023 г.), 300100962 (24.2.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4002, ул. "Лука Касъров"
Мобилен:0898641114
Специалност:Финансова икономика
Стаж:НИ-2023, МС-2023
Образование:висше (Университет Ковънтри)