Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102602 (03.03.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. "Любен Попов"
Мобилен:0883352255
Специалност:СПНС
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ИУ Варна)