Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 400100222 (15.2.2023 г.), 810100637 (17.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1231, жк. "Надежда"
Мобилен:0888674016
Специалност:Право
Стаж:ПИИС-2023
Образование:висше (ВУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново)