Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100225 (28.02.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. "Гурко"
Мобилен:0885888815
Специалност:Право
Стаж:ПИИС-2023
Образование:висше (СУ "Св. Климент Охридски")