Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102600 (15.2.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "Враня"
Мобилен:0882440553
Специалност:Право
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (СУ "Св. Климент Охридски")