Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102545 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, бул. " Цар Борис III Обединител"
Мобилен:0887158022, 0888263761
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (Стопанска академия "Д.Ценов" - Свищов)