Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100955 (25.01.2023 г.), 400100160 (13.02.2017 г.), 500100781 (28.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1233, ж.к. Банишора
Мобилен:0885744618
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2016, ПИИСДФО-2017, МС-2023
Образование:висше(СА "Димитър А. Ценов")