Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102584 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, бул. "Сливница"
Мобилен:0887533200
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (Стопанска академия "Д.Ценов" - Свищов)