Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102596 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас, Бургас, ул.
Телефон:0889339001
Мобилен:0889339001
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ВСУ "Черноризец Храбър")