Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101183 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград, Тодор Александров 26 Б
Телефон:0878151144
Мобилен:0899151144