Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100514 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Видин, ул. Патриарх Евтимий 29
Телефон:0887449513
Мобилен:0887449513