Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102595 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "Хайдушка поляна"
Мобилен:0899919559
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий")