Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 400100221 (15.2.2023 г.), 300100942 (10.11.2021 г.), 810100606 (08.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, Капитан Димитър Списаревски
Мобилен:0883303594
Специалност:Информатика
Стаж:МС-2021, ЗЗТН-2021, ПИИС-2023
Образование:Висше (СУ "Св. Климент Охридски")