Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100218 (15.2.2023 г.), 500100850 (10.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, ул. "Проф. Кирил Попов"
Мобилен:0885551210
Специалност:Финанси
Стаж:ПИИС-2023
Образование:висше (ВАК)