Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102579 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8125, кв. Банево, ул. "Минерална"
Мобилен:0888519828
Специалност:Педагокика - физика и химия
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (Русенски университет Ангел Кънчев)