Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100211 (15.2.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ул. "Атанас Дуков"
Мобилен:0889100425, 0886848932
Специалност:МИО
Стаж:ПИИС-2023
Образование:висше (УНСС)