Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102563 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Княз Борис първи 97
Телефон:029807676
Мобилен:0889590559