Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100868 (22.12.2023 г.), 400100217 (15.2.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "544-та"
Мобилен:0899157311
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ПИИС-2023, ТПВ-2023
Образование:висше (ВУ "Св. Св. Кирил и Методий")