Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100961 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Троян 5600, ул. " д-р Спас Бояджиев"
Мобилен:0887495804, 0878495804
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ВМЕИ Варна )