Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102580 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. Младост 4
Мобилен:0885136299
Специалност:Финанси и счетоводство
Стаж:НИ-2023
Образование:висше ("Дъндолк" институт по технологии Ирландия)