Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102593 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ул. "Болярска"
Мобилен:0879899881
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ЛТУ)