Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100959 (25.01.2023 г.), 100102523 (22.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, Люлин 1
Мобилен:0889094999
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (УНСС)